Leren, groeien en ontwikkelen
doen we samen bij Ste Marie

Welkom bij Ste. Marie Huijbergen

Op Ste. Marie zijn groei, samen, veilig en eigenaarschap belangrijke kernwaarden. Wij willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige en zelfstandige mensen die in staat zijn eigen keuzes te maken op basis van hun talenten en passies. Daarom leren we kinderen omgaan met uitdagingen en hindernissen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot wie zij willen zijn. We gaan uit van de talenten van het kind. Samen werken, leren en spelen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij willen in relatie staan tot anderen en vanuit onze locatie in verbinding staan met de directe omgeving, waarin het kind zich vertrouwd voelt. Een veilig en positief pedagogisch klimaat draagt hieraan bij. Ste. Marie vormt een kleine maatschappij, waarin kinderen leren om samen te leven. Als team hebben we hierin een voorbeeldfunctie; wij laten zien dat samen leven en samen leren van betekenis is in het leven.

Waarom kiezen voor ons?

  • We hebben een kleinschalig en vertrouwd karakter waardoor we alle kinderen en ouders goed kennen.
  • We hebben een team van gemotiveerde professionals met passie voor hun werk.
  • Ons pedagogisch klimaat staat als een huis. Wij investeren voortdurend in een veilige leer- en leefomgeving voor ieder kind.
  • De peuteropvang en het basisonderwijs zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. We spreken dezelfde taal en zorgen ervoor dat de kinderen met een vertrouwd gevoel de overstap naar de basisschool kunnen maken.
  • Groei is bij ons belangrijk. Elk kind groeit en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.
  • Door kinderen eigen keuzes te laten maken, leren we hen mede-eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkelproces.

Ste. Marie basisonderwijs

De wereld zit vól avonturen, uitdagingen, ontdekkingstochten en ontwikkelmogelijkheden. Op welke manier en welk tempo je de wereld ontdekt, dat maakt bij Ste. Marie niet uit. We werken op Ste. Marie adaptief. Adaptief onderwijs wil zeggen dat leerkrachten zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de basisbehoeften van hun leerlingen, namelijk competentie (vertrouwen en plezier hebben in je eigen kunnen), autonomie (zelf keuzes kunnen maken) en relatie (het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan). Ieder kind beschikt over unieke talenten en we willen alle kinderen, hoe verschillend ook, de gelegenheid bieden om deze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij staan onze kernwaarden – veilig, samen, groei en eigenaarschap – centraal.

Ste. Marie kinderopvang

Door de nieuwsgierigheid van kinderen leren ze al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken door te spelen. Wij willen deze natuurlijke nieuwsgierigheid stimuleren en geven uw kind het vertrouwen te mogen én durven ontdekken en beleven. Ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier en wij bieden een rijke speelomgeving, waarin ze dat volop kunnen doen. Met onze focus op creativiteit, samenspel, beweging, natuurbeleving, bouwen, fantasiespel en nog veel meer brengen we kinderen spelenderwijs in beweging en beleven ze daar veel plezier aan.